FBC Ševětín

Ševák jede, GO, GO, GO

Dostřelná sezóny 2016/2017     

 

V neděli 18. 06. 2017 proběhla dostřelná našeho florbalového klubu. Rozdělili jsme ji na dvě části, dle věkových skupin dětí.

        Od 14.00 h přišli nejmenší hráči z kategorie přípravky a elévů. Byli jsme potěšeni celkem velkou účastí dětí i rodičů. Po krátkém úvodu proběhla část tréninku i s rodiči, aby měli alespoň malou představu o tom, jak jejich děti trénují. Poté jsme sehráli utkání „rodiny mezi sebou“. Zde bychom chtěli vyzdvihnout hlavně maminky, které se jaly florbalek a postavily ke hře jako opravdové bojovnice-byl by z nich jistě časem výborný ženský „A“ tým 🙂.

Mladší a starší žáci zahájili dostřelnou v 15.30 h. Nejdříve jsme ještě i s rodiči mladších dětí poděkovali paní starostce za spolupráci a podporu našeho klubu.

Následovalo rozloučení se třemi hráči Vojtou Bauerem, Kubou Jandou a Lukášem Chovancem, kteří s odchodem ze ZŠ zakončili působení v našem klubu. Na památku si odnesli malý dres se jménem a něco na posilněnou.

Dále jsme zhodnotili uplynulou sezónu a po kratší diskuzi začali rovnou hrát. Tentokrát v sestavě rodiče versus děti. Ačkoliv by to nikdo nečekal :O, souboj byl celkem vyrovnaný. Jediný důvod, který snad mohl ovlivnit hru mladých florbalistů, bylo občerstvení, kterému nedokázali odolat a našťouchali se těsně před zápasem.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem za hojnou účast, maminkám, které pomohly připravit občerstvení pro naše florbalisty a všem za pomoc s konečným úklidem!

O prázdninách se uvidíme na mimořádném tréninku, sledujte aktuality, ať něco nepropásnete ;)

Krásné prázdniny!!!     Více fotek:

Trenéři 😎